maandag 19 januari 2009

Msza Św. w 1. rocznicę śmierci.

W imieniu Przyjaciół ŚP Sebastiana Malinowskiego zapraszam na Mszę Św. w 1. rocznicę Jego śmierci. Proszę o rozpropagowanie tej informacji.

Łączę wyrazy szacunku.
Andrzej Bogucki.Parafia Katedralna p.w. Św.Marcina i Św.Mikołaja ul.Farna 2 w Bydgoszczy.
Proboszcz Ks. Prał. Zbigniew Maruszewski.

4 lutego 2009 r.(środa), godz.18.00 Msza Św. Za Duszę ŚP Sebastiana Malinowskiego wybitnego Bydgoszczanina w 1. rocznicę śmierci.

Sebastian Malinowski (ur.18.12.1970 - zm.4.02.2008 r.).

4 lutego 2008 r. zmarł nagle w wieku 38 lat Człowiek ogromnie oddany Bydgoszczy i młodzieży. Z zawodu był nauczycielem historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, gdzie uczył 13 lat.Należał do ludzi kochających bardzo swoje miasto urodzenia Bydgoszcz.Był niezwykłym znawcą dziejów miasta.Jednocześnie pracował nad rozwojem i przyszłością Bydgoszczy. W swoich planach miał wizję rozwojową miasta i ukochanych Kujaw. Angażował się wszędzie gdzie tylko coś trzeba było zrobić pożytecznego dla miasta i Regionu. Jego dziełem było założenie pierwszego w Polsce Muzeum Wolności i Solidarności, założył też i był kustoszem Muzeum Kanału Bydgoskiego. Zmarły był także wielkim orędownikiem odbudowania zachodniej pierzei Starego Rynku. Kochał ludzi, kochał Bydgoszcz i historię. Był znawcą i miłośnikiem Inflant. Należał do wielu stowarzyszeń m.in. Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bractwa Inflanckiego, Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"II Bydgoszcz-Fordon, Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno-Genealogicznego, Korporacji Kujawskiej, Towarzystwa Kamrackiego, działał w Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ"Solidarność".

Geen opmerkingen: